جدید ترین اخبار

دره شهر

  • تنگه بهرام چوبین

    تنگه بهرام چوبین در ۸ کیلومتری مسیر دره شهر – پلدختر و در دل یکی از دره های باریک کبیر کوه قرار دارد...

تنگه بهرام چوبین

تنگه بهرام چوبین در ۸ کیلومتری مسیر دره شهر – پلدختر و در دل یکی از دره های باریک کبیر کوه قرار داردکه مورخان آن را شکارگاه ییلاقی و بنا به روایاتی مخفیگاه یکی از سرداران بنام ایرانی« بهرام چوبین» ...

ادامه متن »