جدید ترین اخبار

آبگرم مساتخور

این چشمه در دهکده ی ماست خور , ۵ کیلومتری شهر رودبار , در غرب سد منجیل قرار دارد. آب چشمه هنگام خروج از مظهر خود، گرم و جوشان است. اهالی ماستخور و علی آباد سفلا، آب چشمه را به خزینه هایی هدایت و در آن ها حمام می کنند. اهالی معتقدند استحمام در آب گرم این چشمه، بسیاری از بیماری های چشم و بیماری های استخوانی و رماتیسمی را درمان می کند.

mastakhor-roodbar

خواص طبیعی و گوگردی آبگرم چشمه های ماستخور منجیل، کلشتر، کولور، لویه، علی داشی و کوته کومه باعث شده که سالانه مسافران زیادی از مناطق مختلف کشور برای آب تنی، چشمه های آبگرم گیلان را به عنوان مقصد گردشگری سلامت خود انتخاب کنند.

mastkhor

پاسخی بنویسید

ایمیل شما منتشر نمی شود.